Aspecte etice
 


Codul deontologic al Sindicatului National Francez al Practicienilor in Psihoterapie

 

1. OBLIGATIILE GENERALE ALE PSIHOTERAPEUTULUI

Art.1/1 – Formarea profesionala

Psihoterapeutul are o formare profesionala teoretica si practica aprofundata apta sa asigure o competenta de practician.

Art. 1/2 – Procesul terapeutic personal

Psihoterapeutul a urmat el însusi un proces psihoterapeutic aprofundat. Acest demers personal este distinct fata de formarea sa, amândoua fiind esentiale.

Art. 1/3 – Formarea continua

Formarea si dezvoltarea personala trebuie sa faca obiectul unei reînnoiri constante de-a lungul întregii sale cariere.

Art. 1/4 – Controlul si supervizarea

Psihoterapeutul se mentine într-un sistem de supervizare sau de control a practicii sale de catre un supervizor calificat.

Art. 1/5 – Independenta profesionala

Psihoterapeutul nu trebuie sa accepte conditii de lucru care sa-i afecteze independenta profesionala si, mai ales, care sa-l împiedice sa aplice principiile deontologice enuntate aici.

Art. 1/6 – Atitudinea rezervata

Psihoterapeutul, constient de puterea sa, se angajeaza într-o atitudine rezervata. Este atent la consecintele directe sau indirecte ale interventiilor sale si, printre altele, la felul în care ar putea fi utilizate de altii.

Art.1/7 – Informatii asupra practicii sale

Toate informatiile publice (articole, publicatii, emisiuni radio sau teledifuzate, cursuri, anunturi platite, conferinte, documente pedagogice etc.) despre personalitatea psihoterapeutului, natura asistentei pe care o ofera si rezultatele obtinute în urma psihoterapiei trebuie oferite de pe o pozitie rezervata si decenta. Psihoterapeutul nu se va folosi de clientii sai ca mijloace mediatice.

Art. 1/8 – Apartenenta la sindicat

Doar titularii se pot folosi de apartenenta la sindicat.

 

2. OBLIGATIILE PSIHOTERAPEUTULUI FATA DE PACIENT

Art. 2/1 – Calitatea asistentei

De fiecare data când se angajeaza într-un contract terapeutic cu o persoana, psihoterapeutul se angajeaza sa ofere personal cele mai bune îngrijiri.

Art. 2/2 – Apelul la un supervizor

În acest scop, daca considera ca este necesar, trebuie sa apeleze la colaborarea unui supervizor.

Art. 2/3 – Obligatia de a fi rezervat

Constient de relatia foarte specifica ce il leaga de clientii sai, psihoterapeutul are o atitudine rezervata în toate circumstantele.

Art. 2/4 – Abstinenta sexuala

Psihoterapeutul se abtine de la orice fel de relatie sexuala cu pacientii sai, precum si cu studentii sai în formare si cu colegii în supervizare.

Art. 2/5 – Respectul fata de individ

Psihoterapeutul respecta integritatea si valorile proprii ale pacientului în cadrul procesului de schimbare.

Art. 2/6 – Responsabilitatea clientului

Psihoterapeutul are datoria de a-i atrage atentia pacientului asupra propriei sale responsabilitati si asupra necesitatii unei cooperari active si permanente a acestuia din urma.

Art. 2/7 – Securitatea fizica

În cadrul practicii sale, psihoterapeutul instaureaza o regula de nonviolenta asupra persoanelor si bunurilor acestora.

Art. 2/8 – Onorariul

Fiecare psihoterapeut îsi fixeaza el însusi onorariile, conform constiintei sale.

Art. 2/9 – Secretul profesional

Psihoterapeutul se supune regulilor uzuale ale secretului profesional care se extinde asupra a tot ceea ce el a vazut, auzit sau înteles în cursul practicii sale.

Art. 2/10 – Garantia anonimatului

Psihoterapeutul ia toate precautiile necesare pentru a proteja anonimatul persoanelor pe care le consulta sau le-a consultat.

Art. 2/11 – Secretul profesional si co-terapia

Daca, din motive terapeutice, este necesara colaborarea cu o alta persoana care îl îngrijeste pe pacient, psihoterapeutul nu poate împartasi informatii decât cu acordul pacientului. Acest acord este oferit implicit într-un proces de co-terapie.

Art. 2/12 – Grupul: anonimat si discretie

În sedintele colective, psihoterapeutul prescrie membrilor grupului o obligatie de secret asupra identitatii participantilor si de discretie asupra derularii sedintelor.

Art. 2/13 – Protectia participantilor

În sedintele de grup, psihoterapeutul interzice trecerea la act sexual între participanti ca si toate actele fizice periculoase pentru persoane sau bunurile acestora.

Art. 2/14 – Libertatea angajamentului psihoterapeutului

Psihoterapeutul nu este niciodata constrâns sa se angajeze într-un proces de îngrijire psihoterapeutica.

Art. 2/15 – Continuitatea

Psihoterapeutul trebuie sa asigure continuitatea angajamentului psihoterapeutic sau sa-i faciliteze mijloacele.

Art. 2/16 – Alegerea psihoterapeutului

Psihoterapeutul respecta si faciliteaza libera alegere a terapeutului sau de catre cel asistat.

Art. 2/17 – Schimbarea terapeutului

Psihoterapeutul este constient de legaturile specifice aparute intr-o terapie precedenta realizata cu un alt psihoterapeut. În cazul unei consultatii în vederea schimbarii terapeutului, el va facilita analiza dificultatii care a intervenit.

 

3. RAPORTURILE PSIHOTERAPEUTULUI CU CONFRATII SAI, CU ALTI PROFESIONISTI DIN SANATATE SI CU INSTITUTIILE

Art. 3/1 – Informarea deontologica

Codul deontologic al practicienilor în psihoterapie este public.

Art. 3/2 – Personalul adjuvant

Psihoterapeutul asigura respectarea prezentului cod de catre personalul cu care lucreaza.

Art. 3/3 – Apartenenta institutionala

Faptul ca psihoterapeutul este legat de un centru de îngrijire, de formare, de locul în care traieste sau apartenenta la structuri sociale ori asociative nu trebuie sa pericliteze în nici un fel aplicarea regulilor deontologice prezentate aici.

Art. 3/4 – Controlorii, supervizorii, formatorii

Psihoterapeutii care exercita control, supervizare sau activitati didactice trebuie sa fie recunoscuti si identificati în grupurile respective.

Art. 3/5 – Reguli de colegialitate

Nici o practica sau institutie nu poate pretinde exclusivitatea sau primatul asupra altora în ce priveste competenta psihoterapeutica. De aceea, practicianul este obligat sa fie rezervat în raporturile cu confratii sai.

Art. 3/6 – Raporturile cu medicii

Constient de specificul psihoterapiei si de cel al medicinii, psihoterapeutul îl invita pe pacientul sau sa se asigure de toate garantiile asistentei medicale.

Art. 3/7 – Utilizarea numelui

Nimeni nu are dreptul, într-un text informativ sau publicitar, sa foloseasca numele si titlul unui psihoterapeut fara autorizarea sa expresa si acordul sau scris.

 

4. APLICAREA CODULUI DEONTOLOGIC

Art.4/1 – Rolul comisiei deontologice

În privinta deontologiei, comisia interna a sindicatului (SNPP) are un rol de informare, de preventie, de consiliere si de examinare a cererilor.

Art. 4/2 – Încalcarea regulilor deontologice

La cererea celor interesati, pe plan intern sau extern, comisia de deontologie se afla la dispozitia psihoterapeutului sau a reclamantilor pentru a examina plângerea.

Art. 4/3 – Sanctiunile

Comisia de deontologie, în functie de valoarea încalcarii codului deontologic, poate da, în ordine: un apel la ordine, un avertisment ori un blam, recomandarea pentru excluderea temporara ori definitiva a psihoterapeutului.

În ceea ce priveste excluderea temporara sau definitiva, recomandarea comisiei va trebui sustinuta printr-un vot al consiliului de administratie cu o majoritate de trei sferturi. Indiferent de situatie, membrii comisiei vor avea obligatia sa asculte psihoterapeutul interesat si, eventual, pe aparatorul acestuia.

Art. 4/4 – Procedura

La propunerea comisiei de deontologie, consiliul de administratie stabileste un regulament de procedura detaliata pentru aplicarea articolelor 4/2 si 4/3 privind încalcarile si sanctiunile.

Daca doriti o programare in vederea unei consultatii, mergeti la pagina de contact.

 
 
TopBIZ.ro - afaceri de top!
Alege NET Rom Business pentru succesul afacerii tale!
Copyright © 2007 Psihogen. Toate drepturile rezervate.