Aspecte etice
 


Codul Etic al Federatiei Romane de Psihoterapie

 

Preambul

Psihoterapia – relatie interumana specifica, bazata pe contactul nemijlocit al psihoterapeutului cu persoane sau grupuri de persoane – implica multiple aspecte etice, a caror luare în considerare reprezinta o conditie primordiala pentru prestigiul psihoterapiei ca profesie stiintifica distincta, un pas indispensabil în procesul afirmarii si dezvoltarii acesteia în România.

Realizarea prezentului Cod Etic este efectul constientizarii de catre FRP a responsabilitatii pe care aceasta o are fata de membrii sai – ale caror interese le unifica si le reprezinta, în calitatea sa de organizatie umbrela – cât si fata de pacientii / clientii implicati în procesul psihoterapeutic, pe care îi protejeaza de o eventuala aplicare neetica a psihoterapiei.

Apartenenta la FRP implica necesitatea aderarii la Codul Etic al acesteia si la regulile si procedurile folosite pentru implementarea sa.

Telul prezentului Cod Etic este de a oferi un cadru general de principii si reguli de decizie care sa acopere cele mai multe din situatiile cu care se întâlnesc psihoterapeutii în activitatea lor profesionala, de a valorifica un set dinamic de standarde etice, de a atentiona si sensibiliza psihoterapeutii asupra consecintelor nedorite ce pot aparea în practica psihoterapeutica.

Prezentul Cod Etic se refera numai la activitatile legate de practica psihoterapeutilor.

Profesiunea psihoterapeutica

Profesiunea psihoterapeutica este o profesiune stiintifica distincta care se ocupa cu evaluarea, întelegerea în profunzime si tratamentul planificat al tulburarilor comportamentale si a starilor de suferinta psihosociala / psihosomatica cu ajutorul unor sisteme teoretice si metode specifice.

Procesul psihoterapeutic se bazeaza pe interactiunea dintre unul sau mai multi pacienti / clienti cu unul sau mai multi psihoterapeuti, în scopul facilitarii, ameliorarii sau vindecarii si a dezvoltarii armonioase a personalitatii.

În acest cadru, psihoterapeutii trebuie sa-si aplice cunostintele în sensul scopurilor enuntate mai sus, sa-si foloseasca îndemânarea tinând cont de demnitatea individului.

PRINCIPII GENERALE

Competenta

Psihoterapeutii trebuie sa-si declare pozitia profesionala în strânsa legatura cu pregatirea lor. Ei trebuie sa mentina standardele înalte de competenta în munca pe care o desfasoara, sa-si recunoasca limitele competentei specifice si a experientei de care dispun. Serviciile psihoterapeutilor trebuie sa se limiteze numai la acele tehnici în care sunt calificati în functie de profesia de baza, formare si experienta. Psihoterapeutii îsi vor limita practica la metodele de tratament în care se dovedeste ca au câstigat suficienta pricepere si experienta, îndrumând cazurile ce depasesc pregatirea lor specifica spre alti psihoterapeuti, în functie de acelasi criteriu al competentei.

Confidentialitatea

Toate informatiile care devin cunoscute psihoterapeutului ca urmare a relatiei psihoterapeutice sunt supuse principiului confidentialitatii.

Integritatea morala

Psihoterapeutii vor promova integritatea morala în munca pe care o desfasoara. În descrierile sau relatarile facute de catre psihoterapeutii cu privire la calificarea pe care o au, la metodele de terapie, la durata probabila si termenii financiari ai acestuia, psihoterapeutii trebuie sa se supuna principiului integritatii morale, manifestat prin cinste, corectitudine, respect fata de cei cu care intra în relatie, fie acestia pacienti / clienti sau colegi.

Informatiile oferite pacientilor / clientilor trebuie sa fie oneste, obiective si realiste, pe parcursul sau dupa încheierea relatiei profesionale.

În cazul în care intervin anumite conflicte legate de obligatiile si competentele psihoterapeutilor, acestia trebuie sa le rezolve în maniera responsabila.

Responsabilitatea profesionala si stiintifica

Standardele morale si de conduita ale psihoterapeutilor reprezinta o problema personala. Acestia vor tine seama de faptul ca prin conduita lor îsi pot compromite responsabilitatea profesionala sau pot duce la diminuarea încrederii în psihoterapie si psihoterapeuti.

Psihoterapeutii trebuie sa se comporte într-un mod responsabil, sa fie daruiti naturii speciale a relatiei psihoterapeutice, care este cladita în întregime pe încredere totala. Abuzul si zdruncinarea încrederii sunt considerate drept o neglijare de catre psihoterapeut a responsabilitatii sale profesionale, o încalcare a normelor deontologice, iar responsabilitatea pentru aceasta revine în întregime psihoterapeutului. Lipsa responsabilitatii în relatia bazata pe încredere constituie o serioasa eroare în tratamentul psihoterapeutic.

Psihoterapeutii se vor consulta cu colegii în scopul prevenirii unui comportament nonetic.

Respectarea demnitatii si a drepturilor omului

Psihoterapeutii trebuie sa respecte drepturile fundamentale ale omului, sa respecte dreptul pacientului / clientului la demnitate, încredere, autodeterminare, confidentialitate, intimitate. Psihoterapeutii vor tine cont în activitatea pe care o desfasoara de diferentele individuale, culturale, de rol, vârsta, sex, limba, rasa, etnie, religie, origine nationala, statut economic, orientare sexuala, handicap, si nu vor desfasura sau tolera practici nedrepte, discriminatorii.

Responsabilitatea sociala

Constienti de responsabilitatile lor profesionale fata de comunitatea în care muncesc si traiesc, psihoterapeutii vor cauta sa contribuie la mentinerea si crearea conditiilor care sa restabileasca si sa mentina sanatatea psihologica / mentala. Psihoterapeutii vor trebui sa acorde atentie si sa actioneze în vederea atenuarii cauzelor suferintelor umane, respectând legea si încurajând dezvoltarea politicilor sociale si legislative care servesc intereselor pacientilor / clientilor lor. Psihoterapeutii vor cauta sa evite folosirea în scopuri inadecvate a activitatii sau rezultatelor muncii lor.

ASPECTE DE ORDIN LEGISLATIV

Încalcarea normelor Codului Etic al FRP

Codul Etic constituie o baza pentru luarea de atitudine colectiva împotriva acelor comportamente care sunt apreciate drept încalcari flagrante ale principiilor eticii psihoterapeutice. Respectarea normelor codului constituie o obligatie morala pentru membrii FRP. Cazurile de încalcare a prezentului Cod Etic vor fi evaluate în cadrul unei Comisii de Etica a FRP. Actiunile considerate drept încalcari ale normelor prezentului Cod Etic implica sanctiuni plecând de la mustrare, pâna la retragerea calitatii de membru al FRP, precum si informarea altor organizatii profesionale cu privire la respectivele abateri.

Daca doriti o programare in vederea unei consultatii, mergeti la pagina de contact.

 
 
TopBIZ.ro - afaceri de top!
Alege NET Rom Business pentru succesul afacerii tale!
Copyright © 2007 Psihogen. Toate drepturile rezervate.