Legislatie
 


Sursa: site-ul Asociatiei Europene de Psihoterapie

Declaratia de la Strasbourg privind Psihoterapia din 1990

În concordanta cu scopurile Organizatiei Mondiale a Sanatatii, cu acordul de non-discriminare valabil în cadrul Uniunii Europene si a Zonei Economice Europene, precum si cu principiul libertatii de miscare a persoanelor si serviciilor, cei mai jos semnati au cazut de acord asupra urmatoarelor puncte:

  1. Psihoterapie este o disciplina stiintifica independenta, a carei practica reprezinta o profesie independenta si libera.
  2. Pregatirea în psihoterapie are loc la un nivel avansat, calificat si stiintific.
  3. Multitudinea de metode psihoterapeutice este asigurata si garantata.
  4. Pregatirea completa in psihoterapie cuprinde teorie, psihoterapie personala si practica sub supervizare. Cunostinte adecvate a diferitelor procese psihoterapeutice sunt dobandite in cadrul acestei pregatiri.
  5. Accesul la pregatire se face printr-o serie de calificari preliminare, în special legate de domeniul stiintelor sociale si umaniste.

Strasbourg, 21 Octombrie, 1990

Strasbourg Declaration on Psychotherapy of 1990

In accordance with the aims of the World Health Organisation (WHO), the non-discrimination accord valid within the framework of the European Union (EU) and intended for the European Economic Area (EEA), and the principle of freedom of movement of persons and services, the undersigned agree on the following points:

  1. Psychotherapy is an independent scientific discipline, the practice of which represents an independent and free profession.
  2. Training in psychotherapy takes place at an advanced, qualified and scientific level.
  3. The multiplicity of psychotherapeutic methods is assured and guaranteed.
  4. A full psychotherapeutic training covers theory, self-experience, and practice under supervision. Adequate knowledge of various psychotherapeutic processes is acquired.
  5. Access to training is through various preliminary qualifications, in particular human and social sciences.

Strasbourg, October 21st, 1990

 
TopBIZ.ro - afaceri de top!
Alege NET Rom Business pentru succesul afacerii tale!
Copyright © 2007 Psihogen. Toate drepturile rezervate.