Legislatie
 


Inapoi la Legislatie

Aspecte fiscal-contabile

Urmatoarele informatii se refera strict la aspectele fiscal-contabile de care trebuie sa tina cont psihoterapeutul (contribuabilul) a carui activitate se desfasoara in mod independent in cadrul unui Cabinet Individual de Psihologie. Psihoterapeutii care au calitatea de angajati sau de colaboratori ai unor cabinete sau clinici, se supun altor norme legislative.

Asadar, dupa obtinerea Certificatului de Inregistrare a Cabinetului Individual de Psihologie, de la Colegiul Psihologilor, psihoterapeutul trebuie sa procedeze la a) inregistrarea fiscala a cabinetului; b) depunerea declaratiilor de venit; c) achizitionarea documentelor de evidenta contabila.

A. Inregistrarea fiscala.

Inregistrarea fiscala inseamna atribuirea codului de inregistrare fiscala si eliberarea certificatui de inregistrare fiscala. In acest sens, psihoterapeutul in cauza depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla cabinetul de psihologie, "Declaratia de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere – cod 070" (pe scurt, declaratia 070).

Doua mentiuni: 1. pe site-ul Colegiului Psihologilor este in mod eronat mentionata Declaratia 020 ca fiind declaratia necesara inregistrarii fiscale; 2. Inregistrarea fiscala se face la Administratia Financiara a orasului sau sectorului unde are loc activitatea de psihoterapie si nu la Administratia Financiara a orasului sau sectorului unde isi are domiciliul psihoterapeutul. Aceasta din urma se mai numeste si „domiciliul fiscal”. Asadar, daca domiciliul fiscal este in alt sector decat cel in care se desfasoara activitatea, atunci inregistrarea fiscala se face la Administratia Financiara a sectorului in care se afla cabinetul de psihologie, iar depunerea declaratiilor privind veniturile anticipate si realizate (vezi mai departe) se face la sectorul in care se afla domiciliul fiscal.

Pentru inregistrarea fiscala sunt necesare, in afara de declaratia 070, urmatoarele acte:
- copie dupa actul de identitate CI/BI;
- copie dupa declaratia cabinetului individual/contractului de asociere (actul constitutiv completat la depunerea dosarului de inregistrare a cabinetului de psihologie, la CPR);
- copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de CPR;
- copie dupa dovada detinerii spatiului (act de proprietate, contract de comodat, contract de inchiriere) pentru contribuabilii al caror sediu principal de desfasurare a activitatii este diferit fata de adresa de domiciliu inscrisa in cartea de identitate.

In termen de 10 zile lucratoare de la depunerea declaratiei de inregistrare fiscala si a celorlalte acte mai sus mentionate se elibereaza un certificat de inregistrare fiscala care are specificat Codul de Inregistrare Fiscala (CIF).

b. Depunerea declaratiilor de venituri

In cazul persoanelor care desfasoara activitati independente, deci si in cazul psihoterapeutilor, raportarea veniturilor de face anual, pe baza a doua declaratii: una privind veniturile ESTIMATE a se realiza in anul in curs si una privind veniturile REALIZATE efectiv in anul precedent.

Raportarea se face la Administratia Financiara a orasului sau sectorului unde contribuabilul isi are domiciliul (numit si domiciliu fiscal).

Dupa obtinerea certificatului de inregistrare fiscala, psihoterapeutul va depune o declaratie (declaratia 220) privind veniturile ESTIMATE a se realiza pana la sfarsitul anului in curs. Declaratia 220 se depune impreuna cu:
- o copie dupa certificat de inregistrare fiscala;
- o copie dupa buletin;
- o copie dupa certificat de inregistrare a cabinetului.

In urma depunerii acestei declaratii de venituri ESTIMATE, contribuabilul va primi la adresa de domiciliu o decizie de impunere privind plata taxelor datorate statului pentru anul in curs.

In cursul anului urmator, pana la data de 15 mai, contribuabilul trebuie sa depuna o declaratie privind veniturile REALIZATE in anul anterior (declaratia 200) precum si o noua declaratie privind veniturile estimate a se realiza. Daca veniturile realizate au fost mai mici decat cele estimate, statul va returna o parte din taxele platite. Invers, daca veniturile realizate au fost mai mari decat cele estimate, contribuabilul va trebuie sa plateasca o diferenta de bani.

C. Achizitionarea documentelor de evidenta contabila

Prespune achizitionarea chitantierelor, a facturierelor si a doua registre: Registrul Jurnal de Incasari si Plati ("numerar - banca") si a Registrului Inventar. Se numeroteaza paginile registrelor si se inregistreaza la Administratia Financiara de care tine domiciliul fiscal. Se pare ca alte registre (specificate pe site-ul Colegiului Psihologilor) nu sunt necesare.

Inapoi la Legislatie

Daca doriti o programare in vederea unei consultatii, mergeti la pagina de contact.

 
 
TopBIZ.ro - afaceri de top!
Alege NET Rom Business pentru succesul afacerii tale!
Copyright © 2007 Psihogen. Toate drepturile rezervate.