Legislatie
 


Inapoi la Legislatie

Forme de exercitare a activitatii de psihoterapie


Pana la aparitia Legii 213/2004, multi psihoterapeuti isi desfasurau activitatea ca Persoana Fizica Autorizata (PFA), inregistrata la primarie, sau in cadul unor societati comericale inregistrate la Registrul Comertului. Odata cu aparitia Legii 213, aceste forme de inregistrare a activitatii nu mai pot fi aplicate in cazul celor care doresc sa se inregistreze de novo, dar continua sa functioneze in cazul celor care s-au inregistrat ca atare inainte de aparitia Legii 213.

Referitor la formele actuale de inregistrare, site-ul Colegiului Psihologilor precizeaza urmatoarele:

Formele de exercitare ale profesiei de psiholog: cabinetele individuale, cabinetele asociate si societatile civile profesionale sunt forme juridice mult simplificate de prestare a serviciilor profesionale de psihologie, menite, in primul rand, a facilita exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, in contextul implementarii aquis-ului comunitar.

Asa cum probabil va asteptati, subiectul central al acestor precizari il vor constitui formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica sau, cu alte cuvinte, noua forma de realizare a serviciilor profesionale de psihologie, asa cum au fost reglementate in Legea nr. 213/2004.

Astfel, cabinetele individuale, cabinetele asociate si societatile civile profesionale sunt forme juridice mult simplificate de prestare a serviciilor profesionale de psihologie, menite, in primul rand, a facilita exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, in contextul implementarii aquis-ului comunitar.

Argumentele juridice in favoarea unei astfel de optiuni legislative sunt lesne de inteles, acestea stau la baza organizarii tuturor profesiilor liberale si au ca scop independenta exercitarii profesiei si organizarea unitara intr-un  corp profesional:

In cazul exercitarii profesiei de psiholog cu drept de libera practica aceste argumente sunt urmatoarele:

  • Serviciile psihologice nu formeaza obiectul activitatilor comerciale prestate de catre societatile comerciale inregistrate in Registrul Comertului. In Registrul Comertului pot fi inregistrate acele societati comerciale prestatoare de servicii, care nu sunt in competenta organizationala a corpurilor profesionale specializate. Cu alte cuvinte, Oficiul Registrului Comertului nu poate intermedia exercitarea unei profesii liberale, atributul organizarii si inregistrarii formelor de exercitare a profesiunilor liberale reprezinta prerogative exclusive ale organizatiilor/corpurilor profesionale, care, prin mecanisme proprii profesiunilor pot selecta si autoriza formele de exercitare ale profesiunilor liberale. De asemenea, raspunderea prestatorului pentru serviciile profesionale nu poate forma obiectul raspunderii comerciale, ci formeaza obiectul conceptului de asigurare de raspundere civila profesionala/ pentru culpa profesionala;
  • Formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica nu pot fi infiintate decat de catre psihologi atestati de catre organizatia profesionala, pe cand societatile comerciale pot fi infiintate de catre orice persoana care doreste sa desfasoare o activitate comerciala  ;
  • Prin formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica serviciile psihologice sunt prestate in mod direct, catre beneficiarul serviciului de psihologie, in baza unui contract de prestari servicii de psihologie, pe cand in cazul unor societati comerciale serviciul psihologic ar fi intermediat de catre o alta entitate, in speta persoana juridica ( comerciala ) inregistrata in Registrul Comertului, supusa normelor comune si nu normelor speciale profesionale, fara raport contractual intre psihologul cu drept de libera practica si beneficiarul serviciului de psihologie;
  • Formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica sunt autorizate sa functioneze odata cu inregistrarea acestora in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania, partea a II-a, fara nici o alta formalitate, pe cand societatile comerciale sunt autorizate sa functioneze prin incheierea judecatorului delegat, pe baza referatului intocmit de catre referentul de la Biroului Unic, precum si in baza normelor si avizelor emise de catre  serviciile descentralizate ale ministerelor;
  • Organizatiile profesionale sunt foruri profesionale recunoscute, entitati independente de autoritatile statului, specializate , autorizate sa functioneze prin legi organice, conduse de catre personalitati unanim recunoscute ale profesiunii, reglementand unitar exercitarea unei profesiuni, pe cand Oficiul Registrului Comertului reprezinta un serviciu centralizat al statului , nespecializat, comun, dependent de reglementarile interne ale ministerelor care emit autorizatiile de functionare, s.a.m.d.;
  • Formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica sunt reglementate sub aspectul regimului juridic prin legea nr. 213/2004, precum si prin actele emise de catre Colegiul Psihologilor din Romania, pe cand functionarea societatilor comerciale este reglementata prin legea nr. 31/1990;
  • Profesionistul in domeniul serviciilor de psihologie este singura persoana care poate presta servicii de psihologie, prin incheierea unui contract (de prestari servicii sau individual de munca), legea recunoscand dreptul exclusiv al psihologului cu drept de libera practica de a presta servicii de psihologie, fara vreo ingerinta a unei alte entitati si fara vreo obligatie de intermediere a serviciului, astfel, art. 4 din lege prevede urmatoarele »...isi desfasoara activitatea pe baza principiului independentei profesionale, care ii confera dreptul de initiativa si decizie in exercitarea actului profesional, cu asumarea deplina a raspunderii pentru calitatea acestui.». Prin cele expuse mai sus legiuitorul  dorind sa protejeze psihologul de orice dependenta financiara, organizationala sau de alta natura ce ar putea aparea in exercitarea activitatilor specifice, prevazute la art. 5 din lege. De asemenea, prin precizarea de la art. 16 lit. a) din lege (drepturile psihologului cu drept de libera practica) : « sa obtina pentru serviciile prestate un onorariu sau salariu negociat in mod liber cu beneficiarul  », legiuitorul clarifica inca odata, daca mai era nevoie, cine este beneficiarul serviciului (n.n. de psihologie) prestat de catre psihologul cu drept de libera practica, astfel, acesta nu poate fi decat angajatorul , de la care psihologul cu drept de libera practica primeste un salariu , in baza contractului individual de munca, sau clientul (beneficiar) , de la care psihologul cu drept de libera practica  primeste un onorariu , in baza contractului de prestari servicii de psihologie , ambele incheiate si negociate in mod liber. Totodata, trebuie precizat faptul ca psihologul cu drept de libera practica este singurul raspunzator pentru calitatea serviciului de psihologie prestat, ceea ce inseamna ca avem de a face cu o activitate independenta, exercitata in mod direct catre beneficiarul cu care psihologul cu drept de libera practica are  incheiat un contract (de prestari servicii sau individual de munca);
  • In fine, in art. 6 si 13 din lege, legiuitorul a prevazut formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica, respectiv, in regim independent (prin infiintarea de cabinete individuale, cabinete asociate, societati civile profesionale ) sau in regim salarial (prin incheierea unor contracte individuale de munca cu beneficiarul serviciului de psihologie). Astfel, in temeiul art. 8 din lege « Dobandirea atestatului (n.n. de libera practica) atrage inscrierea in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica (n.n. partea I a) »,iar potrivit art. 14 din lege,  formele independente de exercitare ale profesiei de psiholog cu drept de libera practica sunt inregistrate  in mod obligatoriu , in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania, partea a II-a.

Inapoi la Legislatie

Daca doriti o programare in vederea unei consultatii, mergeti la pagina de contact.

 
TopBIZ.ro - afaceri de top!
Alege NET Rom Business pentru succesul afacerii tale!
Copyright © 2007 Psihogen. Toate drepturile rezervate.